OpenCV 2.4.9

org.opencv.objdetect

Class Objdetect

OpenCV 2.4.9 Documentation