OpenCV 2.4.11

org.opencv.objdetect

Class Objdetect

OpenCV 2.4.11 Documentation