org.opencv.objdetect
Classes 
BaseCascadeClassifier
CascadeClassifier
HOGDescriptor
Objdetect