org.opencv.calib3d
Classes 
Calib3d
StereoBM
StereoMatcher
StereoSGBM